Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

אסטרטגיית טווח ארוך למשקיע סולידי-מסחר אוטומטי

הגדרות האסטרטגיה :

1 .גרף שבועי של מוצר כלשהו

2 .ממוצע נע של 26 (simple , close)

3 .ממוצע נע של 13 (simple , close)

אסטרטגיה זו מתבססת על משפט ישן – ” The trend is your best friend ”

הרעיון הוא פשוט לרכב על המגמה. המגמה היא החבר הכי טוב של הסוחר.

הגדרת המגמה בהקשר לאסטרטגיה זו :

אם ממוצע נע של 13 (הממוצע המהיר) נמצא מעל ממוצע נע של 26 (הממוצע האיתי)

אנו נמצאים במגמה עולה. ואם הממוצע המהיר נמצא מתחת לממוצע האיתי – אנו במגמה

היורדת.

דרכי פעולה :

1 .זהה את המגמה

2 .חכה בסבלנות למגע בין שני הממוצעים (לרוב זה יקרה כאשר הגרף יחזור

לממוצעים – כלומר יבצע תיקון)

3 .כנס לעסקה עם כיוון המגמה

4 .תמקם את פקודת העצירת ההפסד מתחת לשפל (במגמה העולה) או לשיא (במגמה

היורדת) האחרון

5 .לאחר ההגעה ליעד מחירים ראשון – תעביר את הסטופ לוס לנקודת כניסה

6 .תמשיך להוסיף לפוזיציה בכל פעם שהגרף חוזר על סאיף 2 עד שהמגמה תסתיים

והפוזיציה תיסגר על ידי הסטופ שלך.

מניה מניה

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ