Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

אסטרטגיית מניות העדר והתנהגותן-מסחר אוטומטי

פעמים רבות אנו עדים למניות עדר, מניות שהציבור נוהר אחריהן ללא סיבה, אנו צופים בהן עולות עשרות אחוזים עקב באז שנוצר סביבן או עקב אשליה לפיתוח תרופה או מוצר חדש שיביס את השוק, ובדרך כלל לאחר שהציבור נוהר אליהן אנחנו מצטרפים וקונים את המניה כי הרי אם היא עלתה 50% בחודש אנחנו חייבים להיות חלק מהחגיגה וברגע שאתם קונים אותה אחרי כמה ימים היא מתחילה לצנוח ואתם מפסידים עשרות אחוזים בימים בודדים, עכשיו מה שאסביר בכתבה הזו היא איך אתם הציבור יכולים להרוויח מהמניה בזיהוי נקודת השבירה שלה, כאשר הציבור בורח ממנה, מצורף הסבר בטקסט ולמטה מצורפות דוגמא ויזואלית.

אנחנו מזהים מניה שעלתה מעל 50 אחוזים בימים בודדים במחזורים הולכים וגדלים (לא ביום אחד),אלו הם סימנים ברורים לכך שהמניה הינה מניית עדר בגלל שאם במידה והמניה עלתה 50% ביום אחד סביר להניח שהיא פרסמה דיווח חיובי מאוד על מצבה ובגלל זה זינקה בשיעור גבוהה כל כך, מבחינת ההיגיון לא סביר שהמניה פרסמה לדוגמא 5 דיווחים חיוביים ב5 ימים שהובילו לעלייה של 50% לדוגמא.

זיהוי השבירה:

נקודת השבירה צריכה להיות יום מסחר שנסגר בירידה שבו שער הסגירה של המניה נמוך ממחיר הפתיחה של יום העלייה הקודם, זהו מהלך שמוכיח שהבריחה היא איננה רק מימוש החזקות של אנשים שהרוויחו אלא בריחה כוללת מהמניה שתימשך לטווח הבינוני.

החץ בתמונה מראה על נקודת השבירה:

גרף בורסה מניות

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ