Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

הוספת אינדיקטורים למטה טריידר 4-מסחר אוטומטי

 הוספת אינדיקטורים:

 

1) הפעילו את המטה טריידר שאיתה אתם עובדים ומעוניינים להציג את המתנד’ לחצו על File ולאחר מכן Open Data Folder, לאחר שתיפתח התיקיה אנא סגרו את תוכנת המטה טריידר.

i1

2) דבל קליק כדי להכנס ללתיקית MQL4

i2

3) גררו את האינדיקטור קובץ (EX4 או MQ4)  אל תיקיית Indicators ובמידה ויש לכם קובץ DLL גררו אותו לתיקיית Libraries

dll

4) פתחו את המטה טריידר מחדש ולחצו על אינדיקטורים\INDICATORS  בצד שמאל למטה.

1

5) גררו את האינדיקטור הרצוי לגרף הרצוי ולאחר מכן יפתח לכם חלון הגדרות האינדקטור . לחצו OK . במידה ויש לכם מתנד עם DLL המשיכו במדריך לשלב הבא, במידה ולא המתנד אמור לפעול על הגרף ותראו פרצוף מחייך בצידו הימני העליון של המסך.

2

6) כעת לחצו על TOOLS ו Options

i8

7) בחלון שנפתח לחצו על הלשונית : Expert advisor , סמנו ב V את השורה Allow Dll imports , ולחצו OK, במידה וזאת פעם ראשונה שאתם מתקינים מתנד עם DLL עשוי לקפוץ בחלק מגרסאות הווינדוס חלונית אישור של הפיירוול, אנא אשרו גם אותו ותוכלו להתחיל להשתמש במתנד.

I9

נכתב ע"י

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ