Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

המכונה הישראלית ששווה יותר מאסם ושופרסל ביחד, איך אנחנו מפתחים מערכת מסחר אוטומטית עם פוטנציאל משמעותי-מסחר אוטומטי

חברות האלגו טריידינג הישראליות ממשיכות לשבור שיאים והמובילה שבהם היא כמובן פיינל הישראלית שהרוויחה בשנה האחרונה יותר מ300 מיליון דולר והגיעה לשווי שוק שכבוהה מ4 מילארד דולר, איך חברה קטנה מהרצליה הפכה לחברה הישראלית המצליחה ביותר בדור הנוכחי, אני משייך את זה למספר גורמים שיוכלו גם לעזור איך לבנות רובוט שאם יצליח יהווה הצלחה אדירה ולא רובוט  שיהווה רק הכנסה קבועה מעטה או כישלון, אני הייתי מציע לבחון את הרובוט בצורה הבאה לפני פיתוחו והשקעה בתשתית אלגוריטמית:

1.מערכת שעובדת על נכסים עם מחזורים גבוהים  ושווי שוק גבוהה הכוונה לדוגמא למניות LARGE CAP ומניות שמחזור המסחר שלהן גבוה ממיליון מניות ביום

2.מערכת ניהול סיכונים: בחנו את האסטרטגיה שלכם על בסיס שתי פרמטרים ועל בסיס נוסחה שעל פיה תוכלו לבחון אם האסטרטגיה עובדת:

2א.אחוזי הצלחה: בחינת למעלה מ100 עסקאות והשגת אחוזי הצלחה גבוהים מ55% שיהוו רשת ביטחון עבורכם.

2ב. יחס סיכון סיכוי: גבוהה מ1:3 הכוונה היא שעל כל דולר שאתם מפסידים (לפי הסטופ לוס) אתם מרוויחים 3 דולר.

3.תדירות עסקאות: האסטרטגיה צריכה לעבוד בתדירות גבוהה כי אם לדוגמא תהיה פתיחת פוזיציה פעם בחצי שנה, לא ניתן יהיה לבחון סטטיסטית את הרובוט מפני שהפריסה שלו תהיה על המון שנים עם עסקאות מעטות.

high-frequency-trading

נכתב ע"י

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ