Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

המניות העולות והיורדות המשמעותיות ביום המסחר ה8.8.14-מסחר אוטומטי

Sotheby’s BID

המניה ירדה כ7.9% לשער של 37.49$ לאחר פרסום דוחות הרבעון השני שלה לשנת 2014 המניה הרוויחה 1.11$ למניה לאחר הוצאות מס חד פעמיות של 10.2 מיליון דולר, חוץ מההוצאות החד פעמיות המניה הרוויח 1.26$ למניה, האנליסטים ציפו לרווח של 1.43$, ההכנסות עלו ב10.2% ל335.8 מיליון$, האנליסטים ציפו להכנסות  של 346 מיליון$, ההוצאות זינקו ב20% ל205 מיליון$ בעיקר בגלל עליה של 20% בהוצאות שכר.

Computer Sciences Corporation CSC

המניה ירדה בכ6.2% לשער של 57.50$ לאחר פרסום דוחות הרבעון השני שלה לשנת 2014 שבו היא אכזבה כאשר דיווחה על ירידה בהכנסות ל3.19 מיליארד$ לעומת ציפיות האנליסטים להכנסות של 3.24 מיליארד$

NVIDIA Corporation NVDA

המניה זינקה ב8.8% לשער של 19.00$ לאחר פרסום דוחות הרבעון השני שלה, החברה דיווחה על

 עליה בהכנסות של 1.10 מיליארד$, עליה של 13% מה977 מיליון$ מהדוח הקודם שליה.

Ubiquiti Networks, Inc. UBNT

 המניה זינקה ב7% לשער 42.09$ לאחר פרסום דוחות הרבעון השני שלה, החברה דיווחה על רווחים של 56 סנט למניה שזה 12% מעבר לציפיות האנליסטים לרווח של 50 סנט למניה.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ