Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

הסבר על מכשירים פיננסיים-מסחר אוטומטי

מט”ח-   צמדי מטבעות- Forex. היקפי המסחר התעצמו ב 15השנים האחרונות בעיקר עם כניסת בתי ההשקעות הפרטיים לתחום והכלים שהביאו מסחר בשוק חי- עסקאות spot בלחיצת כפתור, מסחר עם בטחונות, שליטה פשוטה בהפסדים ורווחים, עסקאות שורט ועסקאות במטבעות אקזוטיים, כלים סטטיסטיים למחקר וספקולציה, ערוצי תקשורת המלווים כל תזוזה סביב השעון ועוד, ומעל לכל עלויות מסחר אפסיות בהשוואה למקובל בבנקים הפכו את שוק המט”ח לשוק החופשי הבטוח והנפוץ ביותר עם מחזור יומי עצום של מעל ל 4 טריליון דולר.

אג”ח-  נייר ערך שהוא תעודת התחייבות לתשלום חוב, מונפק ע”י גופים מוסדיים ומדינות ע”מ ללוות כסף מהציבור. המנפיק מתחייב לשלם לקונה את ערך האג”ח בתוספת ריבית, במועד שנקבע מראש. אין הכרח לבטוחה או ערבות על תשלום החוב, אם יש בד”כ מדובר בערבות מצד המנפיק או בנכס כלשהו. אג”ח היא סחירה כמו מנייה או נכס. אחד השימושים הנפוצים הוא משכנתא- כנגד ההלוואה המוחזרת עם ריבית ממושכן הנכס עד לפירעון החוב.

מנייה-    חלק בבעלות בחברה המקנה בעלות חלקית בזכויות ובשליטה בחברה. לכל אחד מהבעלים ישנן מניה או מניות, המניה היא נכס השווה כסף. חלוקת המניות בין בעלי המניות מייצגת את שיעור בחברה. מסחר במניות מבוצע דרך חברי בורסה רשומים (בארץ או בעולם) וכפוף לפיקוח על מסחר בני”ע.

אופציות-   חוזה בין שני צדדים, אשר במסגרתו מעניק צד א’ (כותב האופציה), לצד ב’ (רוכש האופציה), זכות לרכוש או למכור נכס כלשהו תמורת מחיר קבוע מראש- מחיר מימוש, במועד או עד מועד קבוע מראש- מועד מימוש.

תעודת סל-    ני”ע הנסחר בבורסה ומאפשר למשקיע לעקוב אחר מדדי מניות או אג”ח, שערי מט”ח, סחורות ועוד. תעודות הסל נולדנו מתוך מחקרים שנעשו ומהם עלה כי עיקר התשואה נובעת מהקצאת הכספים לאפיקים השונים. מחירה של תעודת סל נגזר ממחיר נכס הבסיס אליו היא צמודה ועל פי נוסחא הקבועה מראש בתשקיף התעודה.

חוזים עתידיים-  מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה לני”ע או לסחורות. החוזה העתידי הוא התחייבות למכור או לקנות נכס במועד עתידי, כאשר המחיר נקבע מראש. השימוש בחוזה עתידי מאפשר לשני הצדדים להבטיח תנועה כספית מבלי להתחשב בגורמים החיצוניים, ולצמצם את הסיכון. פיתוח של החוזה העתידי הוא האופציה.

קרן נאמנות-   כלי שמטרתו השקעה משותפת בני”ע והפקת רווחים משותפת. קרן הנאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן, והיא פועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף. השקעה מבוצעת לפי מדיניות הנקבעת מראש וניתנת לשינוי לאחר שמתריעים על כך בפני החברים המשקיעים בקרן. ישנן קרנות מניתיות/ מק”מ/ אג”ח/ צמודות מדד/ אג”ח מט”ח ועוד…

חוזה להפרשים (CFD)-    חוזה ההפרשים נוצר על מנת לאפשר לסוחרים ליהנות מתנודות מחיר של נכס ללא צורך בבעלות עליו (מניות, מט”ח, מדדים וסחורות). ההבדל המשמעותי הוא שאין עלויות לוואי למסחר וחלק גדול מחוסר היעילות הכרוך במסחר קונבנציונאלי מתבטל.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ