Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

השפעת מצבים ביטחוניים על הבורסה הישראלית-מסחר אוטומטי

בישראל ישנם מבצעים ומלחמות רבים, בשנים האחרונות בתדירות של שנתיים בפוסט זה נבחן מה השפעתם של המבצעים והמלחמות לטווח הקצר והאם יש שינוי בהתנהגות הבורסה לאורך שנים וככל שהמבצעים ממשיכים:

מלחמת לבנון השניה:

גרף בורסה מניות

ניתן לראות כמה דברים מרכזיים:

1.הלחימה התחילה ב12 ליולי 2006 שער המעוף ביום המסחר שלפני תחילת הלחימה המדד נסחר לפי שער של 816 בסגירה לאחר מכן ניתן לראות ביום פתיחת הלחימה סוג של הלם בבורסה וירידה חדה ל782 וביום שלאחר מכן ירידה חדה גם כן ל748,שימו לב להתייצבות השוק באמצע המבצע ובתאריך 14 לאוגוסט 2006,תאריך הפסקת האש המדד נסחר על פי מחיר דומה מאוד למחיר שבו הוא נסחר לפני המבצע.

מבצע עופרת יצוקה:

גרף בורסה מניות

ניתן לראות כמה דברים מרכזיים:

1.הלחימה התחילה ב28 ליולי 2006 שער המעוף ביום המסחר האחרון לפני הלחימה היה 634 בסגירה לאחר מכן ניתן לראות ביום פתיחת הלחימה ישנה ירידה משמעותית אך לא חדה לשער 625 וביום שלאחר כבר ישנה התאוששות,שימו לב להתייצבות השוק והתחלת עליות באמצע המבצע וניתן לראות שכבר באמצע המבצע המעוף התאושש לגמרי ואפילו עבר את המחיר שבו הוא נסחר לפני המבצע,בתאריך 18 לינואר 2009,תאריך הפסקת האש המדד נסחר במחיר גבוה ממחיר המדד לפני תחילת המבצע.

מבצע עמוד ענן:

גרף בורסה מניות

 

 

 

 

 

 

ניתן לראות כמה דברים מרכזיים:

1.הלחימה התחילה ב14 לנובמבר 2012 שער המעוף ביום המסחר האחרון לפני הלחימה היה    1200  בסגירה לאחר מכן ניתן לראות ביום פתיחת הלחימה ישנה ירידה קלה לשער 1189 וביום שלאחר ישנה עוד ירידה שולית ,שימו לב להתייצבות השוק והתחלת עליות באמצע המבצע וניתן לראות שכבר באמצע המבצע המעוף התאושש לגמרי ואפילו עבר את המחיר שבו הוא נסחר לפני המבצע ,בתאריך 21 לנובמבר  2009,תאריך הפסקת האש המדד נסחר במחיר גבוה ממחיר המדד לפני תחילת המבצע.

מסקנות:

ניתן לראות שתמיד ביום הראשון של המלחמה או המבצע ישנו ההלם הראשוני ובריחה חלקית או מלאה של משקיעים מהבורסה, ההשקעה האולטימטיבית תהיה רכישת תעודת סל של מדד המעוף לכיוון לונג ביום הראשון או השני של המבצע, על בסיס היסטורי ניתן לראות שבדרך כלל באמצע המבצע או המלחמה המדד כבר חוזר להיסחר במחיר דומה למחיר שלפני המבצע ואף עובר אותו.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ