Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

השקעה יציבה במניות קמעונאיות-מסחר אוטומטי

השקעה יציבה במניות קמעונאיות:

למשקיעים אשר מעוניינים בהשקעה יציבה, ששרדה משברים רבים ומציגה צמיחה עקבית ברווחים כל שנה אנו מציעים בניית תיק השקעות שמבוסס על השקעה במניות קמעונאיות שנסחרות במכפיל נמוך באותה עת, שכך ניתן להרוויח מסטיית התקן שלהם ומתשואת הדיבידנד שהן מחלקות גם יחד, במאמר זה נבחן מניות קמעונאיות ואספקטים שמעידים על יציבותן ועל הדרך שבה אתם יכולים לבנות תיק השקעות שמבוסס עליהם, נראה דוגמא אחת שעליה אנו מבססים את תיק ההשקעות שלנו ולאחר מכן את רשימת המניות:

Wal-Mart:

וול-מארט היא הרשת הקמעונאית הגדולה בעולם, היא עוסקת במכירת מזון,מוצרי חשמל, אלקטרוניקה בארה”ב ובעולם.
בניית התיק הקמעונאי שלנו מתבססת על שלושה גורמים:
1.התנהגות יציבה של המניה בשיא המשבר הגדול בשנת 2008-2009 לעומת התנהגות המדד S&P 500(בין התאריכים 15 לספטמבר 2008 עד ה9 למרץ 2009).

S&P 500:

מחיר בתאריך 15.9.2008: 1192.70

מחיר בתאריך: 9.3.2009: 676.53

אחוז שינוי:43%-

WMT:

מחיר בתאריך 15.9.2008: 61.63$

מחיר בתאריך: 9.3.2009: 47.51$

אחוז שינוי:22.91%-

ניתן לראות שאפילו בשיא המשבר הכלכלי, המניה שמרה על יציבות יחסית ושיעור הירידה שלה היה נמוך מיותר מ90% ממניות הבורסה האמריקאית.

2.הגדלת הדיבידנד השנתי באופן קבוע=צמיחה קבועה ברווחים=רשת ביטחון שנתית:

מניה אשר מגדילה את הדיבידנד שלה באופן רצוף במשך למעלה מ10 שנים, מראה על צמיחה ואסטרטגיית ניהול נכונה בחברה, חברה אשר מעניקה דיבידנד באופן קבוע מעניקה לנו הכנסה קבועה מהמניה ללא קשר לתשואה שאנו משיגים עליה.

מניית WMT:
שנה      דיבידנד בדולרים           אחוז שינוי מדיבידנד קודם
2015          1.92                           2.12%
2014         1.88                           18.23%
2013         1.59                             8.90%
2012          1.46                           20.66%
2011          1.21                               11%
2010          1.09                          14.73%
2009          0.95                          7.95%
2008           0.88                       31.34%
2007           0.67                       11.66%
2006           0.60                        15.38%
2005            0.52                        44%
2004            0.36

3. המניה נמצאת במחיר שקרוב בטווח של 5% למחיר הנמוך השנתי שלה.

-תיק ההשקעות המלא בתחום הקמעונאי:
סימבול אחוז החזקה מהתיק אחוז דיבידנד נוכחי שהמניה מעניקה נכון ל31.7.2014

מניות ואחוז החזקתן:

סימבול

אחוז החזקה מהתיק

אחוז דיבידנד נוכחי שהמניה מעניקה נכון ל31.7.2014

WMT

25%

2.5%

PG

25%

3.2%

KRFT

10%

3.5%

KSS

10%

3%

M

10%

2.10%

FDO

5%

1.80%

TGT

5%

3.60%

TJX

5%

1.30%

SYY

5%

3.10%

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ