Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

יחס סיכון סיכוי בפיתוח אסטרטגיית מסחר אוטומטית-מסחר אוטומטי

כללים לחישוב יחס סיכון סיכוי אופטימלי:

1. אחוזי הצלחה: נדרשים אחוזי הצלחה גבוהים מ55% אחוזים על מנת ליצור רשת ביטחון מקסימלית שגם במידה ואחוזי ההצלחה יהיו נמוכים יותר עדיין ההפרש יהיה נמוך בין ההצלחה להפסד.

2. יחס רווח-הפסד: נדרשים יחסי רווח-הפסד גדולים מ1:3,הכוונה היא לכך שבכל עסקה ממוצעת המניה תרוויח פי 3 מההפסד הקבוע שאנו מציבים, לדוגמה רווח של 3 דולר על כל דולר שאנחנו מפסידים.

3. אפשרות לבחינה סטטיסטית של יחס הסיכון סיכוי: 100 עסקאות עבר ומעלה מהוות מדגם סטטיסטי הגיוני שמאפשר לבחון את פרמטרים של יחס סיכון-סיכוי במערכת מסחר אוטומטית.

4.מסחר בדמו על יותר מ100 עסקאות ועל גבי תקופה של יותר מ60 יום ובחישוב עמלות עם הרווח וההפסד על מנת לבצע השוואה בין תוצאות הבדיקה לאחור לבין תוצאות המסחר בדמו.

אם כך הנוסחה היא כזו בפשטות:

אחוזי הצלחה>55%

יחס רווח-הפסד> גדול מ1:3

מספר עסקאות> 100

ID-10044544

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ