Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מדריך להתקנת והפעלת רובוט לMETA TRADER 4-מסחר אוטומטי

מדריך: התקנת רובוט והפעלתו בMeta Trader 4.

התקנת הרובוט:

1)פתחו את תוכנת הMeta Trader 4.

2)לחצו על קובץ/File.

2

3)לחצו על פתח תיקיית מידע/ open data folder.

3

4)להיכנס לתיקיית MQL4 ולאחר מכן לexperts.

4

4A

5)גררו את קבצי הרובוט לתיקייה.

5

6)חזרו לMeta Trader ובחרו בצד שמאל באמצע באפשרות אקספרט\EXPERT   ADVISOR(חשוב לסגור את הMeta Trader ולהפעיל מחדש על מנת שיקלוט את הרובוט),ובחרו את שם הרובוט שלכם ולחצו עליו.

6

7)ברגע שהחלון נפתח אם ישנה אפשרות OK לחצו עליה\אם אין אפשרות OK לחצו ENTER במקלדת.

7

שינוי פרמטרים והפעלת הרובוט במסחר חי:

1)אם מעוניינים בשינוי פרמטרים לכו לINPUTS\פרמטרים בחלון שנפתח לחצו פעמיים על הפרמטר הרצוי וערכו אותו.

1

2)בחלון שנפתח לכו ללשונית COMMON\שיתוף וסמנו ALLOW LIVE TRADING\אפשר מסחר חי אם אתם מעוניינים שהרובוט יתחיל לסחור באופן מיידי.

2

3)בחרו בAUTO TRADING למעלה ובדקו לאחר מכן שיש סמיילי מחייך בצד ימין למעלה ששם הרובוט שלכם מצוין לידו

3

נכתב ע"י

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ