Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מניות בפוקוס ליום המסחר 10.11.14-מסחר אוטומטי

(3D Systems Corporation (DDD

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.17 דולר למניה לעומת רווח של 0.26 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 167מיליון דולר לעומת הכנסות של 135 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עליה של 23.60% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.26 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.26 דולר למניה ובכך החברה לא הפתיע בשורת הרווח למניה.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור שלילי של 34% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 31% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור שלילי של 14.00% ותחזית צמיחה חיובית של 45% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ9 אנליסטים ממליצים על קניית המניה,12 אנליסטים ממליצים להחזיק אותה ו1 אנליסטים  ממליצים על מכירה.

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 0.60%

(The WhiteWave Foods Company (WWAV

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.26 דולר למניה לעומת רווח של 0.19 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 843 מיליון דולר לעומת הכנסות של 638 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עליה של 32% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.18 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.19 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור שלילי של 5%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור חיובי של 36% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 27% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור חיובי של 33% ותחזית צמיחה חיובית של 19% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ14 אנליסטים ממליצים על קניית המניה,4אנליסטים ממליצים להחזיק אותה ו0 אנליסטים  ממליצים על מכירה.

(Rayonier Inc. (RYN

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.19 דולר למניה לעומת רווח של 0.44 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 180 מיליון דולר לעומת הכנסות של 384  מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה ירידה של 53% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.46 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.44 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור שלילי של 4%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור שלילי של 56% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה שליל של 68% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור שלילי של 69% ותחזית צמיחה חיובית של 28% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ1 אנליסטים ממליצים על קניית המניה,6 אנליסטים ממליצים להחזיק אותה ו0 אנליסטים  ממליצים על מכירה.

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 3.50%.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ