Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מניות בפוקוס ליום המסחר 24.11.14-מסחר אוטומטי

(Big Lots Inc. (BIG

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה שלילי של 0.05 דולר למניה לעומת רווח שלילי של 0.16 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 1.12 מיליארד דולר  לעומת הכנסות של 1.14 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה ירידה  של 2% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.08 דולר שלילח למניה והתוצאות בפועל היו 0.08 דולר שלילי  למניה ובכך החברה הפתיעה בשיעור סטטי.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור חיובי של 68% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 21% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור חיובי של 1% ותחזית צמיחה חיובית של 20% לשנה הבאה.

החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 1.40%.

(Sears Holdings Corporation (SHLD

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח שלילי  למניה של 3.31 דולר למניה לעומת רווח שלילי של 2.95 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 6.88 מיליארד דולר  לעומת הכנסות של 8.27 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה ירידה של 16%  בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל3.19 דולר שלילי  למניה והתוצאות בפועל היו 2.95 דולר שלילי  למניה ובכך החברה הפתיעה בשיעור חיובי של 7% בשורת הרווח למניה ברבעון הקודם.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור שלילי של 12 % ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה שלילית  של 139% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור שלילי של 61% ותחזית צמיחה חיובית של 2% לשנה הבאה.

(Trina Solar Limited (TSL

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.15 דולר למניה לעומת רווח של 0.14 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 645 מיליון דולר  לעומת הכנסות של 548 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עליה של 17% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.14 דולר שלילי  למניה והתוצאות בפועל היו 0.14 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשיעור חיובי של 200 % בשורת הרווח למניה ברבעון הקודם.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור חיובי של 7% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 30% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור חיובי של 183% ותחזית צמיחה חיובית של 51% לשנה הבאה.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ