Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מניות בפוקוס ליום המסחר 3.11.14-מסחר אוטומטי

(Boardwalk Pipeline Partners, LP (BWP

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.12 דולר למניה לעומת רווח של 0.21 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 253 מיליון דולר לעומת הכנסות של 275 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה ירידה של 8.10% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.26 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.21 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור שלילי של 19.20%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור שלילי של 42.90% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה שלילית של 24.10% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור שלילי של 15.80% ותחזית צמיחה חיובית של 2.00% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ6 אנליסטים ממליצים על קניית המניה,4 אנליסטים ממליצים להחזיק אותה ו1 אנליסטים  ממליצים על מכירה.

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 2.30%.

(Senior Housing Properties Trust (SNH

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.45 דולר למניה לעומת רווח של 0.42 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 222 מיליון דולר לעומת הכנסות של 187 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עליה של 18.70% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.43 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.42 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור שלילי של 2.30%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור חיובי של 7.10% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 7.00% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור חיובי של 4.10% ותחזית צמיחה חיובית של 4.50% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ0 אנליסטים ממליצים על קניית המניה,6 אנליסטים ממליצים להחזיק אותה ו4 אנליסטים  ממליצים על מכירה.

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 6.90%.

(Sunstone Hotel Investors Inc. (SHO

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.32 דולר למניה לעומת רווח של 0.30 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 293 מיליון דולר לעומת הכנסות של 250 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה ירידה של 17.20% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.29 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.30 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור  חיובי של 3.40%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור חיובי של 6.70% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 17.40% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור חיובי של 21.50% ותחזית צמיחה חיובית של 12.40% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ4 אנליסטים ממליצים על קניית המניה,11 אנליסטים ממליצים להחזיק אותה ו0 אנליסטים  ממליצים על מכירה.

 

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 2.30%.

 

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ