Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מניות בפוקוס לקראת יום המסחר ה21.8.14-מסחר אוטומטי

(L Brands, Inc. (LB

דיווחה על רווחים גבוהים מהצפוי ברבעון השני אחרי סגירת המסחר.

רווחי החברה הסתכמו ב188.4 מיליון דולר, החברה המבוססת באוהיו דיווחה שהרווח למניה שלה הסתכם ב63 סנט למניה, בעוד שציפיות האנליסטים היו לרווח של 62 סנט למניה.

 

(Hewlett-Packard Company (HPQ

החברה דיווחה על רווח של 985 מיליון דולרים, או 52 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 1.39 מליארד דולרים, או 71 סנט למניה, בתקופה מקבילה בשנה הקודמת. ההכנסות  גבוהות יותר מהמצופה והגיעו ל 27.6 מיליארד דולרים מ27.20 מיליארד דולר. הרווח מתואם היה 89 סנט למניה.

האנליסטים ציפו להכנסות של 27.04 מיליארד דולר ורווח של 89 סנט למניה.

 

(WUBA)

החברה תדווח על תוצאותיה הכספיות לפני המסחר, עם ציפיות לרווח של 8 סנט למניה וציפייה להכנסות של 62.5 מיליון דולר, ברבעון הראשון של השנה רווחי החברה הגיעו ל3 סנט למניה והכנסות של 48.24 מיליון דולר

 

(Dollar Tree, Inc. (DLTR

החברה צפויה לדווח על תוצאותיה הכספיות לפני המסחר, המכירות צפויות להיות בטווח של 1.97-2.02 מיליארד דולרמה שמסמל צמיחה חד ספרתית נמוכה, יתר על כן, החברה צופה רווח בטווח של 58-64 סנט למניה ברבעון הקרוב.

לשנת הכספים 2014, החברה צופה מכירות של בין 8.37-8.54 מיליארד דולר עם צמיחה חד ספרתית ורווחים בטווח של 2.94-3.12 דולר למניה.ויות להיות בטווח של חנדולר   סנט למניה.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ