Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מניות בפוקוס לקראת יום המסחר ה22.8.14-מסחר אוטומטי

(The Gap, Inc. (GPS

החברה פרסמה את הדוחות הכספיים שלה אחרי המסחר, מניות החברה עלו אחרי הסגירה לאחר שהחברה הכתה את תחזיות האנליסטים לאחר שהרוויחה סנט למניה מעבר למצופה והכנסותיה היו בטווח העליון הציפיות, החברה גם הודיעה על התרחבות בעסקיה ועל הכוונה לפתוח חנויות בהודו.

(Intuit Inc. (INTU

המניה פרסמה את הדוחות הכספיים שלה אחרי המסחר. החברהדיווחה על הפסד של סנט למניה, בעוד שהאנליסטים צפו רווח של 7 סנט למניה. ההכנסות גדלו 12.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל714 מיליון דולרים. האנליסטים ציפו הכנסות של 699 מיליון דולר ברבעון.

החברהמצפה להפסד של 20 סנט עד 21 סנט למניה ולהכנסות של  620 מיליון דולרים עד 630 מיליון דולרים ברבעון הבא. האנליסטים צופים הפסד של של 4 סנט למניה והכנסות של  680מיליון דולר ברבעון הקרוב.

 

(Ross Stores Inc. (ROST

המניה פרסמה את הדוחות הכספיים שלה אחרי המסחר. החברה דיווחה כי הרווח למניה  עלה ב  16% ל1.14 דולרים, לעומת $ 0.98 ברבעון הקודם אשתקד. הרווח הנקי לרבעון השני של 2014 גדל  12% ל 239 מיליון דולר בהשוואה ל 213 מיליון דולר בשנה הקודמת. ברבעון השני 2014 המכירות צמחו ב7% ל2.730 מיליארד דולר, בהשוואה ל2.55 מיליארד ברבעון השני של 2013.

(GameStop Corp. (GME

החברה דיווחה על רווח ברבעון השני הפיסקלי של 24.6 מיליון דולרים, או 22 סנט למניה, על הכנסות של 1.73 מיליארד דולרים. בתקופה מקבילה אשתקד, קמעונאית משחקי וידאו הרוויחה 10.5 מיליון דולרים או 9 סנט למניה, על הכנסות של 1.38 מיליארד דולר במכירות. האנליסטים ציפו  לרווח של 18 סנט למניה על 1.64 מיליארד דולר במכירות. מניות GameStop עלו ב -8% במסחר לאחר שעות המסחר. הציפיות לרבעון השלישי הם  לרווח ברבעון שלישי של בין 58 סנט ו64 סנט למניה. בהשוואה לתחזיות הקודמות שעמדו על 58 סנט למניה.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ