Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מניות דיבידנדים להשקעה לטווח ארוך כאלטרנטיבה לריביות נמוכות-מסחר אוטומטי

ברשימה זאת נציג מניות שמחלקות דיבידנדים גבוהים ויחד עם זאת מדובר על חברות יציבות עם היסטוריה פיננסית ענפה.

מניה מס’1:

סימבול:CIG

שווי שוק:10.81 מיליארד דולר

רווח למניה:1.22$

מכפיל רווח:7.02

דיבידנד בדולרים למניה:0.76$

דיבידנד באחוזים:8.90%

מניה מס’2:

סימבול:RIG

שווי שוק:14.00 מיליארד דולר

רווח למניה:4.24$

מכפיל רווח:9.11

דיבידנד בדולרים למניה:3$

דיבידנד באחוזים:7.60%

מניה מס’3:

סימבול:SAN

שווי שוק:120.11 מיליארד דולר

רווח למניה:0.54$

מכפיל רווח:18.34

דיבידנד בדולרים למניה:0.64$

דיבידנד באחוזים:6.50%

מניה מס’4:

סימבול:BBD

שווי שוק:760.52 מיליארד דולר

רווח למניה:1.37$

מכפיל רווח:13.28

דיבידנד בדולרים למניה:1.11$

דיבידנד באחוזים:7.20%

מניה מס’5:

סימבול:GSK

שווי שוק:117.94 מיליארד דולר

רווח למניה:3.52$

מכפיל רווח:13.96

דיבידנד בדולרים למניה:2.59$

דיבידנד באחוזים:5.30%

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ