מחשבון ניכיון שיקים
תאריך זיכוי:
תאריך פרעון:
סכום השיק:
% ריבית שנתי:
סכום עמלה:
תאריך זיכוי:
תאריך פרעון:
מספר ימים:
% ריבית שנתי:
סכום שיק:
ריבית שנוכתה:
סכום עמלה:
סכום נטו:
ChangEli