Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

הצהרת סיכון

מסחר במט”ח על בסיס בטחונות טומן בחובו סיכון ברמה גבוהה, ויתכן שאינו מתאים לכל המשקיעים. מינוף בשיעור גבוה יכול לפעול לרעתך כשם שהוא יכול לפעול לטובתך. לפני קבלת ההחלטה על השקעה במטבע חוץ, שקול ברצינות את מטרות ההשקעה, רמת הניסיון שלך ומידת הסיכון שברצונך לקחת. קיימת האפשרות שתספוג אובדן חלקי או כולל של השקעתך ההתחלתית ולכן אל לך להשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד. עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר במטבע חוץ ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספקות כלשהן

חוות דעת שוק

מכלול הדעות, החדשות, המחקרים, הניתוחים, המחירים והמידע האחר הכלול באתר זה ניתן כפרשנות כללית על שוק ההשקעות ואינו מהווה עצה להשקעה. חברת אקספרט אינווסט  (להלן: “Expert invest“) וחברת אפ. אקס. סי. אם ישראל (להלן : “FXCM ישראל”) לא ישאו באחריות עבור כל נזק או אובדן, כולל, אך לא מוגבל, לכל רווח או הפסד, שעלול לנבוע בישירות או בעקיפין מן השימוש או ההסתמכות על מידע מסוג זה.

הסיכונים שבמסחר מקוון

ישנם סיכונים בשימוש במערכת ביצוע עסקאות מסחר מבוססת-אינטרנט שעלולים לנבוע מכשל בחומרה, בתוכנה או בחיבור האינטרנט, אך אינם מוגבלים רק לאלה. מאחר וחברת אפ. אקס. סי. אם ישראל ו/או חברת אקספרט אינווסט אינה שולטת בעוצמת האות, בקליטתו או בניתובו דרך רשת האינטרנט, כמו גם בתצורת הציוד שברשותך ובאמינות החיבור, איננו יכולים לשאת באחריות בגין כשלים הפרעות או עיכובים בתקשורת דרך האינטרנט. חברת FXCM ו/או Expert invest מפעילה מערכות גיבוי ותכניות למזעור האפשרות של כשלים במערכת, ובכלל זה ניתנת ללקוחות אפשרות להורות על פקודות מסחר דרך הטלפון.

דיוק המידע

התוכן של אתר אינטרנט זה נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה והוא ניתן למטרה הבלעדית של סיוע לסוחרים בקבלת החלטות השקעה עצמאיות. חברת אפ. אקס. סי. אם ישראל  ו/או חברת אקספרט אינווסט נקטו אמצעים משמעותיים להבטיח את דיוקו של המידע באתר האינטרנט, אולם, החברות אינה ערבה לכך שהמידע המופיע באתר מדויק והיא לא תחשב כאחראית לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מן התוכן או מאי-היכולת לגשת אל אתר האינטרנט, בגין כל עיכוב או כשל בתקשורת או בקבלה של כל הוראה או הודעה שנשלחה דרך אתר האינטרנט.

תפוצה

האתר אינו מיועד להפצה, או לשימוש, על ידי כל אדם בכל ארץ שהפצתו או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנות ולחוקים המקומיים. אף אחד מן השירותים או ההשקעות אליהם מתייחס אתר האינטרנט הנם ברי תוקף עבור אנשים המתגוררים בכל ארץ בה התנאים של שירותים או השקעות אלו עומדים בניגוד לחוקים ולתקנות המקומיים. אחריותם של המבקרים באתר היא לברר ולמלא אחר התנאים המתבקשים על ידי החוקים והתקנות המקומיים החלים עליהם.

סיכוניי שוק ומסחר מקוון

פלטפורמת המסחר מספקת שירות מתוחכם של רישום הוראות ומעקב אחר הוראות. כל הוראות העצור-הפסד, הגבל או הכניסה הנם מובטחות כנגד החלקה למעט מקרים יוצאים מן הכלל של תנאי שוק הפכפכים. * מסחר מקוון, ללא קשר לנוחיותו או ליעילותו, אינו בהכרח מפחית את הסיכונים הכרוכים במסחר במטבעות. כל המובאות והמסחר כפופים לתנאים של הסכם הלקוח אשר ניתן לגשת אליו דרך אתר אינטרנט זה.

גילוי סיכונים: לא ניתנים בזאת כל כתבי אחריות או ערובות בנוגע לתוכן המופיע להלן. אתר האינטרנט והאורחים המבקרים בו אינם לוקחים בחשבון את מטרות ההשקעה, מצבו הכלכלי וצרכיו הייחודיים של כל אדם באשר הוא. העצות ורעיונות המסחר המופיעים באתר ניתנים למטרות מידע בלבד ואין בכוונתם לשמש כעצות למסחר. בשום מצב לא תחשב עצה או רעיון להשקעה הכלולים פה כשידול לקנייה או מכירה של מטבעות. חברת אפ. אקס. סי. אם ישראל  ו/או חברת אקספרט אינווסט איננה תומכת ואינה יכולה לערוב לכל המשקיעים האורחים באתר זה.מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ