Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

טופס איפיון אסטרטגיה אונליין

eifuneico1מלאו את הטופס הבא לצורך קבלת הצעת מחיר לפיתוח רובוט מסחר / תוכנה משלכם

פרטים אישיים:

שם ושם משפחה: (שדה חובה)

טלפון: (שדה חובה)

אימייל: (שדה חובה)

פרטי האסטרטגיה:

שם האסטרטגיה: (שדה חובה)

סוג הנכס: (ניתן לסמן מספר אפשרויות) (שדה חובה)
 מניות בארץ מניות בחו"ל אופציות בארץ אופציות בחו"ל
 מט"ח מטה טריידר 4 מט"ח מטה טריידר 5 מט"ח אחר
 תעודות סל בארץ תעודות סל בחו"ל אג"ח

על איזה תקופת זמן האסטרטגיה עובדת: (Time Frame) (ניתן לסמן מספר תקופות):
 דקה 5 דק' 15 דק' 30 דק' שעה 4 שעות יום שבוע חודש אחר

באילו אינדיקטורים משתמשת האסטרטגיה?: (במידה ואין שימוש באינדיקטורים השאר ריק)

האם בדקת את האסטרטגיה באופן ידני?
 כן לא

תיאור כללי של האסטרטגיה:

ימים בהם האסטרטגיה תעבוד:
 כל הימים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי

ציין במידה ויש שעות ספציפיות לעבודה:

זמני כניסה ויציאה:
 במהלך נר בסוף נר

תנאי כניסה לפוזיציית SHORT/LONG

תנאי יציאה מפוזיציית SHORT/LONG

מינוף וניהול סיכונים:

כמות עסקאות אפשרית:
 אפשר רק עסקה אחת בכל פעם
 אפשר עסקאות מרובות
 אפשר עסקאות מרובות בכיוון הטרייד הראשון בלבד

גודל עסקה:
 גודל עסקה קבוע בכל פעם
 לפי % מגודל החשבון (למשל: 1% מחשבון של 10000$ = 0.1לוט)
 גם וגם

דוגמאות:

באפשרותך לצרף צילומי מסך של טריידים מוצלחים, טריידים כושלים וכל מידע שעשוי לעזור לנו לפתח את רובוט המסחר בדיוק לפי רצונך (קבצים אפשריים: jpg , png , doc , docx , pdf , ex4 , mq4 , txt )
מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ