Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

פיתוחי תוכנה לבורסה הישראלית3d-virtual-boxisraelistock

מגוון פיתוחים וכלים לבורסה הישראלית, גרפים אונליין של אופציות מעוף מניות ומגוון מדדים באמצעות AmiBroker ו NinjaTrade סיסטם מעוף למשתמשי טרייד 1 ואפ אמ אר עם טסק בר, נתוני עבר של אופציות ומדדים ברזולוציה נמוכה ועוד המון פיתוחים לבורסה הישראלית…

 

 

 

 

 

 

  • <a title="יצוא נתונים - AmiBroker" href="http://www.expertinvest.co.il/store/israelistockdevelopment/ami-broker/ ">יצוא נתונים - AmiBroker</a> יצוא נתונים - AmiBroker גרפים של הבורסה הישראלית בתוכנת הגרפים AmiBroker
    התוכנה מאפשרת בניית סיסטמים וניתוח טכני מתקדם על מדד הגלום, אינדקס, בנקים, תל אביב 100, אופציות מעוף ועוד
    daff

  • <a title="יצוא נתונים - NinjaTrade" href="http://www.expertinvest.co.il/store/israelistockdevelopment/ninja-trade ">יצוא נתונים - NinjaTrade</a> יצוא נתונים - NinjaTrade גרפים של הבורסה הישראלית בתוכנת הגרפים NinjaTrade
    התוכנה מאפשרת בניית סיסטמים וניתוח טכני מתקדם על מדד הגלום, אינדקס, בנקים, תל אביב 100, אופציות מעוף ועוד
    daff

 

backarבחזרה לעמוד – חנות הפיתוחים homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסטמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ