Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

הרשמה למערכת ברבור – ללא התחייבות

barbur_banner

מלאו את טופס ההרשמה וכבר ממחר תתחילו לסחור בעזרת סיסטם מעוף – ברבור

שם ושם משפחה: (שדה חובה)

טלפון: (שדה חובה)

אימייל: (שדה חובה)

הברוקר שדרכו הינך מעביר/ה את פעולות המסחר כיום:

תוכן ההודעה:

חבילת מערכת ברבור הכוללת: סיסטם המעוף + יצוא הנתונים + תמיכה טכנית + מדריך שימוש והתקנה 999 ש”ח לחודש או 9999 ש”ח לשנה

הצטרף עכשיו כמנוי ללא התחייבות (מינימום חודש):

אפשרויות תשלום

backar בחזרה לעמוד – סיסטם מעוף מערכת איתותים ברבורbackarבחזרה לעמוד – חנות הפיתוחים

homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסט

בחזרה לעמוד המידע -מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ