Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

סקריפטים / עזרים למטה טריידר 43d-virtual-boxTA

מערכת המסחר היא הכלי החשוב ביותר בעבור הסוחר ולכן חשוב מאוד שיהיה לנו נוח בניתוח הנתונים ובשליחת הפקודות.
בקטגוריה זו תוכלו למצא מגוון כלים ועזרים אשר יסייעו לכם ליעל את המסחר שלכם ולהנות ממערכת מתקדמת יותר.
סקריפטים אלו אשר פותחו מתוך צורך של סוחרים משדרגים משמעותית את המטה טריידר 4  ועוזרים בפעילות היומיומית של המסחר במט”ח.

  • <a title="MAIL – SENDER" href="http://www.expertinvest.co.il/store/scriptsmt4/mail-sender/">MAIL - SENDER</a> MAIL - SENDER MAIL-SENDER בעזרת
    תוכל להתעדכן בכל המתרחש בחשבונך או בשוק באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני שלך

    daff

 

 

 

backarבחזרה לעמוד – חנות הפיתוחים homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסטמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ