Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

סימולטור אופציות מעוף

 optionlineOptionLine – ממשק אינטרנטי

http://www.optionline.co.il/

אתר מעולה לניהול תרחישים לאופציות מעוף ואופציות דולר/שקל.

ניתן לבצע סימולציות אונליין, לנהל תיק אישי, מעקב ושיתוף עם סוחרים אחרים.

linenewgal

ZeroSum – ממשק אינטרנטיzs

http://www.zerosum.co.il/

אתר נוסף לניהול תרחישים של אסטרטגיות מעוף וביצוע סימולציות, הסברים כללים על אסטרטגיות סטנדרטיות ומידע שוק

קהילת סוחרים למעקב ושיתוף סוחרים אחרים באסטרטגיות מסחר.

linenewgal

Option Oracle – תוכנה להורדה

תוכנה מקצועית לניהול אסטרטגיות – אופציות מעוף  של חברת samoa sky

לחץ כאן להורדת התוכנה:  Options Oracle

תוכנה ממש נוחה לסוחרי האופציות, בדיקת תרחישי פקיעה, ניהול ושינוי פוזיציה, עבודה עם יווניות, שילוב אסטרטגיות,

מחירי האופציות מתעדכנים באופן אוטומטי וניתן לבחור בין מגוון רחב של נכסי בסיס לעבודה.

הסברים נוספים על התוכנה ניתן למצא באתר החברה (אנגלית) בכתובת:

http://www.samoasky.com/optionoracle-image/

screenshot_512x360

OptionsOracle_OptionSmile
OptionsOracle_OptionPain

wizard_512x200

 

 

 מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ