Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מסחר בבורסה – איך מרווחים חלק מהסוחרים ?-מסחר אוטומטי

רבים מאיתנו שואלים את עצמם כיצד מצליחים הסוחרים להפיק רווחים מהתחום של מסחר בבורסה לאורך השנים באופן עקבי?

התשובה לכך נעוצה בכמה מישורים: ראשית חשוב להבין שהסוחרים המקצועיים עברו כוורת דרך ארוכה שכללה תהליכי הסקת מסקנות פעמים רבות עד שהשכילו להתוות לעצמם דרך מתאימה להפקת רווחים ממסחר בבורסה באופן עקבי. שנית, לכשמבינים את הדרך להפקת הרווחים יש להיצמד אליה כאל תוכנית עבודה לכל דבר ועיניין מבלי לסתות ממנה כהוא זה.

אחת הדרכים הנכונות ביותר להפקת רווחים לאורך זמן ממסחר בבורסה לסוחרים הפרטיים הינה קניית סל מניות או מדד המניות מפוזר בתדירות קבוע, בסכום קבוע לאורך זמן (קניה בסכום קבוע שבו נוכל לעמוד אחת לחודש למשך שנים רבות). מצב של קניה בסכום קבוע בתדירות קבועה מסיר את החשש שהקניה תתבצע במחירים גבוהים ויוצרת מצב שבו ריבוי הקניות יותר מעיין ממוצע נע של ערכי המדד הנבחר עפ”י תקופה ארוכה. כאשר קונים בשיאים ובשפלים ויוצרים ממוצע נפתחת אחת לכמה שנים האפשרות למכור את תיק המניות הגדול בערכים גבוהים (בתקופות גאות בבורסה).

שיטה זו היא אחת השיטות הפשוטות ביותר ליישום משום שהיא קלה להבנה ולביצוע ומשום שהיא אינה מצריכה  מהמשקיע מאמץ או זמן לחשוב טרם קבלת ההחלטות. הכל נעשה כמעט “באוטומט”.

כשסוחר מסגל לעצמו דרך פעילות קלה ופשוטה ליישום ומצליח להיצמד אליה ולדבוק בה הוא גם בדרך כלל זוכה לעדנה ומצליח לקצור את הפירות על השקעתו.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ