Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

אסטרטגיית השקעה יציבה המבוססת על דיבידנדים-מסחר אוטומטי

לאנשים המעוניינים בהשקעה יציבה שמבוססת על רווחים קבועים לטווח ארוך, ולאנשים המעוניינים בהכנסה קבועה וידועה ללא קשר לתשואת המניה יכולה להתאים השקעה במניות יציבות בעלות צמחיה מתמשכת שמחלקות דיבידנדים בשיעור גבוהה ומציגות צמיחה עקבית ברווחים ובסכום חלוקת הדיבידנד לאורך שנים,ישנם נתונים מסוימים חוץ מתשואת הדיבידנד שלהם צריך לשים לב כאשר בוחרים בהשקעה במניה על בסיס אסטרטגיית השקעת דיבידנד.

הנתונים:

1. מניה בעלת שווי שוק גבוהה מ10 מיליארד דולר,מהסיבה שאנו לא מעוניינים במניות בעלות שווי שוק נמוך שבעליהם מעוניינים למשוך את כל רווחי החברה לכיסו ובכך תיווצר סיטואציה שבעת משבר לחברה לא יהיו מזומנים כלל למקרה חירום.

2.מניה שביצועיה בשנה הנוכחית היו יציבים ולא גבוהים או נמוכים מדי מהסיבות הבאות:

-אם תשואת המניה הייתה גבוהה מדי ישנו סיכון גבוהה מאוד בירידה משמעותית במחיר המניה, ובך אחוז הירידה במניה יכול לעבור משמעותית את אחוז הדיבידנד.

-ביצועים נמוכים יכולים לשקף תשואת דיבידנד נמוכה וחד פעמית,מפני שחלוקת הדיבידנד מתבצעת בדולרים וככל שמחיר המניה יורד כך אחוז הדיבידנד עולה.

3.מניה שמגדילה את רווחיה בדוחות הכספיים במשך יותר מ10 שנים רצוף.

ID-100246760

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ