Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

דוחות כספיים במניות ולמה צריך לשים לב-מסחר אוטומטי

-מהו דוח כספי?

דוח כספי בחברה ציבורית הוא דוח שמתפרסם כל רבעון ומדווח לציבור על המצב הפיננסי של החברה ועל תוצאותיה הכספיות לרבעון הנוכחי ותחזיות עתידיות לרבעונים הבאים, המניה נבחנת במקרים רבים על פי הדוח הכספי שאותו פרסמה ועל בסיס הדוח והתחזיות העתידיות היא מתומחרת.

-למה כדאי לשים לב שחברה מפרסמת דוח כספי:

*חשוב לשים לב לתוצאות החברה הנוכחיות לעומת תחזיות האנליסטים ולא לעומת תחזיות החברה עצמה כי זה מה שישפיע על מחיר המניה בסופו של דבר.

*חשוב מאוד לשים לב לכך שבדוחות הכספיים עצמם החברה אינה מורידה את התחזיות העתידיות שלה לשנים הקרובות, גורם זה במידה וקורה משפיע בצורה הקריטית ביותר על ביצועי המניה.

*לאחר פרסום הדוח חשוב לבדוק את מכפיל הרווח של המניה לעומת מכפיל הרווח הממוצע בסקטור ובכך ניתן להסיק אם היא נסחרת מתחת לערך האמיתי שלה או מעל הערך הריאלי שלה.

*אם מניה קורסת או עולה בצורה יוצאת דופן לאחר פרסום תוצאות הדוחות הכספיים שלה חשוב לבדוק את הסיבה לכך ולנתח את השינוי במחיר המניה לעומת ההשפעה הכלכלית האמתית שמגלם הדוח הכספי עצמו.

*במידה והתוצאות הכספיות של החברה יוצאות דופן ועדיין המניה אינה עולה או יורדת באופן משמעותי כדאי לבדוק סיבה של הוצאה חד פעמית או הכנסה חד פעמית שמגולמות כבר במחיר המניה.

דוח כספי לדוגמא:

דוח כספי שפרסמה אפל לתקופה שבין 29 למרץ עד 28 ליוני (במיליוני דולרים)

Jun 28, 2014

Period Ending

37,432,000  

Total Revenue

22,697,000

Cost of Revenue

14,735,000  

Gross Profit

Operating Expenses

1,603,000

Research Development

2,850,000

Selling General and Administrative

-

Non Recurring

-

Others

-

Total Operating Expenses

10,282,000  

Operating Income or Loss

Income from Continuing Operations

202,000

Total Other Income/Expenses Net

10,484,000

Earnings Before Interest And Taxes

-

Interest Expense

10,484,000

Income Before Tax

2,736,000

Income Tax Expense

7,748,000

Net Income From Continuing Ops

-

Non-recurring Events

-

Discontinued Operations

-

Extraordinary Items

-

Effect Of Accounting Changes

-

Other Items

7,748,000  

Net Income

-

Preferred Stock And Other Adjustments

7,748,000  

Net Income Applicable To Common Shares

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ