Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

המניות העולות והיורדות המשמעותיות ביום המסחר ה7.8.14-מסחר אוטומטי

LPI-Laredo Petroleum:

המניה ירדה כ8.3% לשער של 24.11$ לאחר פרסום דוחות הרבעון השני שלה לשנת 2014 שבו הציגה רווח למניה של 14 סנט לעומת ציפיות האנליסטים שדיברו על 18 סנט. בשורת ההכנסות היא הציגה גם כן אכזבה כשדיווחה על הכנסות של 183 מיליון$ לעומת ציפייה להכנסות של 192 מיליון דולר$.

Stratasys Ltd SSYS:

המניה זינקה ב15% לשער של 113.69$ לאחר פרסום דוחות הרבעון השני שלה לשנת 2014 שבו הציגה הכנסות של 178.5 מיליון דולר$ עליה של 56% מדוח הרבעון הקודם ותוצאה זו מביסה את תחזיות האנליסטים ב21 מיליון דולר$, המניה גם הציגה רווח למניה של 55 סנט שזה 22% יותר לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 45 סנט.

SunEdison, Inc SUNE

המניה זינקה ב12% לשער של 21.59$ לאחר פרסום דוחות הרבעון השני שלה, החברה דיווחה על רווח למניה של 12 סנט ועליה בהכנסות ל646.2 מיליון$, ציפיות האנליסטים היו להפסד של 28 סנט למניה והכנסות של 571.8 מיליון$.

Ctrip.com International Ltd CTRP

המניה זינקה ב9% לשער 66.02$ במחזור עצום בעקבות ההכרזה על הרחבת הסכם הפרסום עם חברת טיולי האונליין:
PCLN-PriceLine Group.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ