Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מניות בפוקוס ליום המסחר 18.11.14-מסחר אוטומטי

(The Home Depot, Inc. (HD

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 1.13 דולר למניה לעומת רווח של 0.95 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 20.47 מיליארד דולר  לעומת הכנסות של 19.47 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עליה של 5.10% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.90 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.95 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשיעור חיובי של 5.6% בשורת הרווח למניה ברבעון הקודם.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור חיובי של 18% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 23% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור חיובי של 19% ותחזית צמיחה חיובית של 16% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ9 אנליסטים ממליצים על קניה חזקה, כ12 אנליסטים ממליצים על קנייה,9 אנליסטים ממליצים על החזקה ו0 אנליסטים ממליצים  על מכירה.

החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 1.90%.

(Medtronic, Inc. (MDT

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.96 דולר למניה לעומת רווח של 0.91 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 4.37 מיליארד דולר  לעומת הכנסות של 4.19 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עליה של 4.10% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.90 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.91 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשיעור חיובי של 1.10% בשורת הרווח למניה ברבעון הקודם.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור חיובי של 5% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 8% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור חיובי של 6% ותחזית צמיחה חיובית של 7% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ7 אנליסטים ממליצים על קניה חזקה, כ10 אנליסטים ממליצים על קנייה,5 אנליסטים ממליצים על החזקה ו0 אנליסטים ממליצים  על מכירה.

החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 1.80%.

(The TJX Companies, Inc. (TJX

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.85 דולר למניה לעומת רווח של 0.75 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 7.44 מיליארד דולר  לעומת הכנסות של 6.98 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עליה של 6.50% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד צפי הרווח למניה של החברה היה ל0.74 דולר למניה והתוצאות בפועל היו 0.75 דולר למניה ובכך החברה הפתיעה בשיעור חיובי של 1.40% בשורת הרווח למניה ברבעון הקודם.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור חיובי של 13% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה חיובית של 12% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור חיובי של 12% ותחזית צמיחה חיובית של 12% לשנה הבאה.

בנוגע לציפיות האנליסטים לגבי המשך המגמה של החברה כ6 אנליסטים ממליצים על קניה חזקה, כ11 אנליסטים ממליצים על קנייה,12 אנליסטים ממליצים על החזקה ו0 אנליסטים ממליצים  על מכירה.

החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 1.80%.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ