Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מניות בפוקוס ליום המסחר 20.10.14-מסחר אוטומטי

(Hasbro Inc. (HAS

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 1.45 דולר למניה לעומת רווח של 1.31 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 1.47 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 1.37 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עלייה של 7.30% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור חיובי של 1.60%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור של 10.70% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה של 17% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור של 14.50% ותחזית צמיחה של 10.50% לשנה הבאה.

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 3.19%.

(Whirlpool Corp. (WHR

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 3.10 דולר למניה לעומת רווח של 2.72 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 4.83 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 4.68 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עלייה של 3.10% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור חיובי של 4.20%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור של 14.00% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה של 21.90% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור של 14.90% ותחזית צמיחה של 20.30% לשנה הבאה.

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 2.00%.

(V.F. Corporation (VFC

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 1.09 דולר למניה לעומת רווח של 0.98 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 3.57 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 3.30 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עלייה של 8.30% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור חיובי של 4.30%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור של 11.20% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה של 21.90% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור של 14.90% ותחזית צמיחה של 20.30% לשנה הבאה.

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 1.65%.

(Genuine Parts Company (GPC

החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 1.24 דולר למניה לעומת רווח של 1.13 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד.

בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 3.93 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 3.69 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה עלייה של 6.70% בהכנסות.

ברבעון הקודם אשתקד החברה הפתיעה בשורת הרווח למניה בשיעור שלילי של 5.00%.

הציפיות בשורת הצמיחה הם לצמיחה בשיעור של 9.70% ברבעון הנוכחי ותחזית צמיחה של 9.20% לרבעון הבא וצמיחה שנתית בשיעור של 9.80% ותחזית צמיחה של 8.50% לשנה הבאה.

המניה תחלק השנה דיבידנד בשיעור של 2.60%.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ