Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

מתנד להורדה:BBMACD-מסחר אוטומטי

מתנד זה מציג רצועות בולינגר וMACD בחלון נפרד וניתן להשתמש בו על גרף של 4 שעות ושעה על כל סוגי הצמדים,כאשר הMACD עובר את ה0 מלמעלה המתנד מאותת על הזדמנות לכניסה לפוזיציית לונג בצמד,וכאשר הMACD חוצה את ה0 מלמטה המתנד מאותת על הזדמנות לכניסה לפוזיציית שורט.

הסבר מצורף למטה על רצועות בולינגר ועל MACD.

רצועות בולינגר:

רצועות בולינגר הינן מתנד אשר בודק את סטיות התקן בשווקים על מנת לאתר מצבים אשר יעלו את הסיכוי להיפוכי מגמה, הרצועות כוללות 3 סוגי רצועות העליונה נקראת רצועה עליונה התחתונה נקראת רצועה תחתונה ואילו הרצועה האמצעית נקראת ממוצע נע שלרוב יישא בערך 20.

MACD:

שייך לקבוצת האינדיקטורים עוקבי המגמה והוא ככל הנראה האינדיקטור הטכני הפופולארי ביותר. הודות לכך שהוא בנוי על בסיס ממוצעים נעים, MACD הוא גם אינדיקטור מסוג מומנטום אשר מזהה את המגמה הקיימת ויכול לצפות התנהגות עתידית של המחירים. MACD מורכב משלושה ערכים המבוססים על ממוצעים נעים אקספוננציאליים (Exponential Moving Average, EMA). 

BBMACD_indicator_MQL4

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ