Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

סקירת מתנד: Oscillators on Chart-מסחר אוטומטי

מבוסס על 3 מתנדים:

מתנד CCI:

מתנד מומנטום המראה את היחס בין מחירי סגירה נוכחיים ביחס למחירי פתיחה וסגירה במשך מספר מוגדר של ימים קודמים, המתנד נועד לגלות רמות של קניות או מכירות יתר. המדד מאופיין תמיד ברמות שליליות בין 0 ל – -100. בין 0 ל – -20 המתנד מציין קרבה לתחתית וכאשר המתנד נמצא בין -80 ל -100 המחיר מתקרב לשיא.

מתנד RSI:

מדד הועצמה היחסית הוא אחד המדדים האמינים ביותר בניתוח הטכני ולכן הרוב המוחלט של המנתחים הטכניים משתמשים במדד זה, לפני שאכנס לפרטים השונים אתחיל דווקא מפישוט הדברים: מדד זה בעצם מודד על בסיס שערי סגירה את נחישות הקונים אל מול נחישות המוכרים או במילים אחרות את לחץ הביקושים אל מול לחץ ההיצעים. כאשר מדד הRSI נמוך מ30 ישנו לחץ של מוכרים באותו נייר, כאשר מדד הRSI גבוה משער של 70 ישנו לחץ של קונים בנייר.
למעשה מדד הRSI הוא מדד “חוזה מגמה” כלומר מגמת המדד היום משקפת את תנועת המניה בימים הקרובים.
יש לזכור כי למרות אמינותו הגבוהה של המדד אין הוא משמש ככלי טכני העומד בפני עצמו, יש כלים טכניים חשובים יותר (הגרף, מחזורי המסחר, רמות תמיכה והתנגדות, קווי מגמה) בהם המתנד בא לתמוך ולאשרר את המסכנות המתקבלות מהניתוח הכולל.
חישוב המדד
נהוג לחשב את מדד הRSI  לפי דגימת 14 או 13 ימי/שבועות מסחר והמדד מחושב בצורה זו:
N – מס` ימי הדגימה.
RS – עוצמה יחסית.
העוצמה היחסית (RS) היא ממוצע העליות חלקי ממוצע הירידות בתקופת הזמן הנבחרת.

הנוסחה לחישוב RS  היא: (N/סכום הירידות)/(N/סכום העליות)=RS

הנוסחה לחישוב מדד הRSI  היא:    RSI=100-[100/(RS+1)]=RSI

דוגמאות שונות לשימוש במדד RSI תוכלו למצוא בניתוחים השונים באתר.

המתנד PRICE RANGE:

 

המתנדים RSI,CCI וגם הPrice Range מצויר בחלון הגרף:

Oscillators_on_Chart_indicator_MQL4

הגבלת אחריות והורדה
הורדת הקובץ היא באחריותו של המשתמש בלבד ואינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, אקספרט אינווסט לא תישא בנזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש /או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו ו/או משימוש בקובץ זה ובפרט נזקי מחשב ו/או תקלות. הורדת קובץ זה מאשרת כי המשתמש קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתרt וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי Expert invest ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

נכתב ע"י

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג לניהול תיקי מט"ח ובית תוכנה למסחר אוטומטי. בין שירותינו תוכלו למצא:ניהול תיקים מבוססי סיסטם אוטומטי, בניית מתנדים ורובוטים אוטומטים למסחר על מגוון פלטפורמות, שירותי FMR, שידרוגים, המרות קוד, בדיקות ואופטימיזציות ליועצים אוטומטים ושירותי VPS.

אין תגובות

השאירו תגובה

תוכן ההודעהמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ