Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

רובוט מסחר אוטומטי – All in one

all_in_one_trade

פרטים כללים

גרסת הרובוט  : All in one V150

אקספרט המשלב מספר עקרונות טכניים חשובים באופן התנהגות הנרות בשוק המט”ח ומתבסס על אפשרות המינוף שהברוקר מציע.

רובוט המסחר משתמש במינוף גבוה ופקודת סטופ לוס רחוקה ולכן מומלץ לבחור פרמטר התחלתי נמוך בהגדרות ניהול הסיכונים

שים לב! האקספרט נבדק על תיק השקעות בשווי 100,000$ והגדרות ברירת המחדל של מודול ניהול הסיכונים מותאמות לשווי תיק זהה

צמדים ומסגרות זמן שנבדקו: EUR/USD , GBP/USD  1H

נתונים סטטיסטים

צמדGBP/USDEUR/USD
הפקדה ראשונית100,000$100,000$
תקופת הבדיקה01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2011 - 31.12.2011
סה"כ עסקאות17412128
רווח נקי בדולרים (בתקופת הבדיקה)32,415 $ 44,854 $
רווח נקי שנתי באחוזים (בתקופת הבדיקה)32.41 % 44.85 %
שווי חשבון הגבוהה ביותר (בתקופת הבדיקה)132,415 $ 44.85 %
ירידת ערך מירבית (באחוזים)10.83 % 29.52 %

גרף תשואת הרובוט על הצמד GBP/USD  (לתקופת הבדיקה) |  הורדת דוח העסקאות המלאall in one gbp_usd

גרף תשואת הרובוט על הצמד EUR/USD (לתקופת הבדיקה) | הורדת דוח העסקאות המלאall in one EUR_usd

מחירים ועלויות (כולל מע”מ):

רכוש עכשיו באמצעות כרטיס אשראי או דרך חשבון הפיי פאל שלך


בחר: 

מומלץ

על מנת לא להפריע לפעולתו התקינה של האקספרט מומלץ להשתמש בשרת וירטואלי

-  שרת וירטואלי ייעודי לאקספרטים עוקב אחר אסטרטגיית המסחר באופן רציף וללא חשש מניתוק התקשורת. שרת וירטואלי מחובר לאינטרנט 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה ואינו מושפע מהפסקות חשמל או סובל מכשל בתקשורת והפרעות בסביבת העבודה של מחשבך האישי.

לקבלת הצעת מחיר משתלמש לשרת וירטואלי לחץ כאן

backar  בחזרה לעמוד – אקספרטים / רובוטים למטה טריידר 4backarבחזרה לעמוד – חנות הפיתוחים

homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסטמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ