Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

קורס מבוא לשוק ההון

קורס העשרה למשקיעים המתחילים את דרכם בשוק ההון. הקורס מיועד לקהל הרחב ואין צורך בידע קודם.

הקורס יעסוק באפיקי השקעה שונים, הכרת השחקנים והכוחות המרכזיים בבורסה, מהו אלגו טריידינג.

נושאי ההשתלמות

•      מהם סוגי אפיקי ההשקעה הקיימים 

•      מהן קרנות נאמנות  

•      מהן תעודות סל  

      מהן איגרות חוב ואופן השימוש בהן 

•      קופות גמל  

•      קרנות השתלמות 

•      מהי בורסה, מושגי יסוד 

•      סוגי פקודות במסחר בבורסה 

היקף הקורס

12 שעות אקדמיות ב-3 מפגשים אחת לשבוע.

לקבלת מועדי הקורס ופרטים נוספים מלא את הטופס הבא

*פרטיך יועברו למכללה

שם ושם משפחה: (שדה חובה)

טלפון: (שדה חובה)

אימייל: (שדה חובה)

הערות:

מעבר לעמודים נוספים בנושא – קורסים בשוק ההון:

קורס ניהול תיק השקעות עצמאי
קורס מודלים מתקדמים – מסחר ממונף
קורס ניתוח טכני – פרקטיקה
קורס אופציות מעוף
קורס אימון אישי למסחר בשוק ההון
קורס סקאלפינג – מסחר תוך יומי

backar בחזרה לעמוד – קורסים בשוק ההון homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסט

 מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ