Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

קורס ניהול תיק השקעות עצמאי

קורס זה הינו המעשי והחדשני ביותר בארץ ללימוד רזי הבורסה. משתתפי הקורס יוכשרו כמשקיעים מקצועיים בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם, תוך בנית תוכנית אישית ולימוד אסטרטגיות מסחר בזמן אמת.

בקורס ילמדו מודלים פרי פיתוח אישי, המותאמים לכל השווקים הפיננסים. החל מבורסת הארץ, בורסות העולם וכן שוק המט”ח, מניות ומדדים. בעזרת הקורס יוכשרו התלמידים לנהל תיק השקעות עצמאי באופן מקצועי על סמך כלים מעשיים אשר ילמדו בקורס. הקורס כולל בתוכו שלב מעשי-מטרת הסטאז´ המעשי היא ליישם את כל החומר הנלמד בקורס. כל סטודנט ינהל תיק השקעות עצמאי בסך 50,000 ש”ח (כסף לא אמיתי) בליווי אחד הטריידרים של המכללה. שלב הסטאז´ מעניק ניסיון מסחר מעשי בשוק אמיתי. הסטאז´ המעשי יכלול את תוכנית אסטרטגיות יישום ומסחר אשר ילמדו בקורס.

 נושאי הקורס

•      לימוד שוק ההון ואפיקי ההשקעה הקיימים בו. 

•      בניית מודל לניתוח של אירועים כלכליים והשפעותיהם על השווקים 

•      מבוא לשוק ההון בארץ ובחו”ל  

•      שוק המט”ח העולמי 

•      קרנות נאמנות 

•      תעודות סל 

•      אגרות-חוב 

•      אופציות  סוגי מסחר 

•      פקודות מסחר 

•      יסודות התבנית הגרפית 

•      סוגי מגמות 

•      טכניקות קניה ומכירה 

•      סקלה אריתמטית מול לוגריתמית 

•      כללי מסחר בסיסיים 

•      לימוד סוגי המגמות 

•      דינמיקת המחירים בחוסר מגמה 

•      אלמנט התיזמון 

•      כשל שוק” וכיצד להתמודד איתו 

•      אסטרטגיות לניהול כספי 

•      ניהול סיכונים 

•      ניתוח השווקים בזמן אמת 

•      מאפייני מחזורי המסחר 

•      טיפול במחזורים קיצוניים 

•      אופן התפתחות הטרנד 

•      ימי היפוך 

•      אומנות ה- Stop-loss 

•      אימון מנטלי- התמודדות ומוכנות נפשית 

•      חוקי”הברזל במסחר” 

•      תירגול במסחר בזמן אמת 

הקורס מיועד לקהל הרחב. אין צורך בידע קודם.

היקף הקורס

משך הקורס כארבעה חודשים. כולל סטא´ז מעשי לכל סטודנט- ניהול תיק השקעות עצמאי בסך 50,000 ש”ח (בכסף לא אמיתי) בליווי הטריידרים של המכללה.

לקבלת מועדי הקורס ופרטים נוספים מלא את הטופס הבא

*פרטיך יועברו למכללה

שם ושם משפחה: (שדה חובה)

טלפון: (שדה חובה)

אימייל: (שדה חובה)

הערות:

מעבר לעמודים נוספים בנושא – קורסים בשוק ההון:

קורס מבוא לשוק ההון
קורס מודלים מתקדמים – מסחר ממונף
קורס ניתוח טכני – פרקטיקה
קורס אופציות מעוף
קורס אימון אישי למסחר בשוק ההון
קורס סקאלפינג – מסחר תוך יומי

backar בחזרה לעמוד – קורסים בשוק ההון homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסט

 מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ