Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

קורס אימון אישי למסחר בשוק ההון

שיעור פרטי במסחר

קורס אחד על אחד המועבר על ידי טריידר מקצועי. הקורס מכשיר סוחרי יום פרטיים המעוניינים לעסוק במסחר לפרנסתם וכהכנסה נוספת.

נושאי ההשתלמות

•      סוגי טרנד מתקדמים 

•      עמודות היפוך בתוך היום 

•      קניות יתר  

•      מכירות יתר 

•      מודל הפוך על הפוך בתבניות מסחר 

•      נק´ אל חזור 

•      טכניקות קניה/מכירה ברמות תמיכה/התנגדות 

•      הפעלת מודלים בנתונים כלכליים 

•      אוסילטורים 

•      נרות יפניים 

•      גרפים תוך יומיים (60 דק´, 30 דק´, 15 דק´, 5דק´)

הקורס מיועד לסוחרים פעילים המעוניינים לשדרג את טכניקות המסחר ולפעול כסוחרי יום עצמאיים. הקורס הינו אחד על אחד ומועבר באופון אישי ע”י סוחר מנוסה ומותאם בחליפה אישית לכל תלמיד בהתאם לרמתו.

היקף הקורס

שמונה מפגשים + 50 שעות בחר המסחר

לקבלת מועדי הקורס ופרטים נוספים מלא את הטופס הבא

*פרטיך יועברו למכללה

שם ושם משפחה: (שדה חובה)

טלפון: (שדה חובה)

אימייל: (שדה חובה)

הערות:

מעבר לעמודים נוספים בנושא – קורסים בשוק ההון:

קורס מבוא לשוק ההון
קורס ניהול תיק השקעות עצמאי
קורס מודלים מתקדמים – מסחר ממונף
קורס ניתוח טכני – פרקטיקה
קורס אופציות מעוף
קורס סקאלפינג – מסחר תוך יומי

backar בחזרה לעמוד – קורסים בשוק ההון homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסט

 מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ