Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

קורס סקאלפינג – מסחר תוך יומי

מטרת הקורס היא להכשיר סוחרים המעוניינים לשפר את טכניקות מסחר התוך יומי, על ידי לימוד אסטרטגיות תוך יומיות לטווחים קצרים.

נושאי הקורס

•      שיטת העבודה במסחר בסקלפינג.

•      מודל הרגל השניה.

•      מודל בבלינג.

•      מודל הפיבונצי {השתלבות בטרנד בריא באנטרוול נמוך}.

•      תבנית הבוקר.

•      מסחר בתעלות.

•      מודל העקיצה.

•      אפקט ההודעה {מסחר בהודעות חשובות}.

הקורס מיועד לסוחרים פעילים המעוניינים לשדרג את טכניקות המסחר ולפעול כסוחרי יום עצמאיים

לקבלת מועדי הקורס ופרטים נוספים מלא את הטופס הבא

*פרטיך יועברו למכללה

שם ושם משפחה: (שדה חובה)

טלפון: (שדה חובה)

אימייל: (שדה חובה)

הערות:

מעבר לעמודים נוספים בנושא – קורסים בשוק ההון:

קורס מבוא לשוק ההון
קורס ניהול תיק השקעות עצמאי
קורס מודלים מתקדמים – מסחר ממונף
קורס ניתוח טכני – פרקטיקה
קורס אופציות מעוף
קורס אימון אישי למסחר בשוק ההון

backar בחזרה לעמוד – קורסים בשוק ההון homepage בחזרה לעמוד הבית – אקספרט אינווסט

 מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ