Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

נתוני מידע היסטוריים-Historical Database

מאגר מידע תוך יומי היסטורי למניות ארה”ב למכירה:

v נתוני מידע מתואמים היסטוריים של כ1234 המניות הנסחרות ביותר בשוק ההון האמריקאי בטווח תוך יומי של דקה אחת מ30 לדצמבר 2002.

v נתונים איכותיים בפורמט שמאפשר לבצע backtesting מלא עליהם מכל מערכת מסחר אוטומטית.

v כולל את כל המניות של כל המדדים הפופולריים:dow jones,nasdaq 100,s&p 500

v כל מניה כוללת בתוכה את הנתונים הבאים: תאריך, שעה, פתיחה, גבוה, נמוך, סגור ונפח מסחר במניות.

v ניתן לפרמט את כל הנתונים לDatabase הגדול מדקה (2 דקות,5 דקות,10 דקות וכו’).

v ניתן לרכוש את כל הDATBASE במחיר של 2999 ש”ח.

פורמט ודוגמה:

“Date”,”Time”,”Open”,”High”,”Low”,”Close”,”Volume”
06/28/2004,0931,37.49,37.50,37.45,37.46,1049200
06/28/2004,0932,37.48,37.50,37.45,37.48,450700
06/28/2004,0933,37.48,37.50,37.46,37.49,493700
06/28/2004,0934,37.49,37.50,37.47,37.47,756100
06/28/2004,0935,37.48,37.49,37.46,37.48,309000

מאגר מידע תוך יומי היסטורי לאופציות מעוף למכירה:

v נתוני מידע מתואמים היסטוריים של כל אופציות המעו”ף בטווח תוך יומי של עסקה אחרי עסקה (Tick by Tick) מ1 באפריל 2013.

v כל אופציה כוללת בתוכה את הנתונים הבאים: תאריך, שעה, פתיחה, גבוה, נמוך, סגור.

v ניתן לפרמט את כל הנתונים לDatabase הגדול מטיק (30 שניות,דקה,2 דקות,5 דקות,10 דקות וכו’).

v נתונים איכותיים בפורמט שמאפשר לבצע backtesting מלא עליהם מכל מערכת מסחר אוטומטית.

v נתונים מלאים של אופציות שבועיות מהתאריך 3.7.13

v מדדים:GALUM 25,תל אביב בנקים,תל אביב 25 (מעוף),תל אביב 100.

v ניתן לקבל את הקבצים בפורמט CSV או TXT.

v כולל את כל הSTRIKES.

v ניתן לרכוש את כל הDATBASE במחיר של 3499 ש”ח.

 

להורדת דוגמה:

http://expertinvest.co.il/down/T25%20P01330%20JUL4.csv

http://expertinvest.co.il/down/T25%20P01330%20JUL4.txt

 

ליצירת קשר מלא את פרטייך ונציג יחזור אלייך בהקדם:

שם ושם משפחה: (שדה חובה)

טלפון: (שדה חובה)

אימייל: (שדה חובה)

נושא:

תוכן ההודעה:מובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ