Some text

אקספרט אינווסט הינה חברת אלגו טריידינג המפתחת רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט"ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו"ל.

סורקי מניות


סורקי מניות חול

♦ סורק מניות אונליין מקיף על מגוון רחב של שווקים , ניתן לסנן מניות לפי ערכים טכנים או פונדמנטליים.

קל לשימוש ומציע שמירה של סינונים, מומלץ!

סורק המניות של finviz

finviz

 

♦ נאסדק בלבד:  סורק מניות מעולה המציע אפשרויות סינון מגוונות.

קל לשימוש ומציע שמירה של סריקות עבר

סורק המניות של נאסדק קום

nasdaccom

סורקי מניות ישראליות

סורק המניות של פורטל שוק ההון – כלכליסט

כתוב בשפה העיברית ופשוט לעבודה, הרבה פחות מפותח הסורקי המניות של חול אבל בהחלט עוזר למציאת מניות אטרטיביות

מסנן המניות של כלכליסט

 

calcalist

 פיתוח סורק משלי

כמובן שניתן לפתח סורק משלכם וגם שיבצע את פעולות המסחר באופן אוטומטי. למידע נוסף לחץ - שירותי פיתוחמובהר בזאת כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד ואקספרט אינווסט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו. המשקיע ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא היטב והבין את כל האזהרות המופיעות לעיל ובכל מקום באתר לרבות בהסכמים ובמסמכים עליהם הוא חתם או אמור לחתום כתנאי לביצוע מסחר באמצעות אקספרט אינווסט או באמצעות כלים של אקספרט אינווסט וכי הוא מודע לסיכונים הרבים הכרוכים בפעולותיו עד כדי הפסד כל כספיו וכי אקספרט אינווסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפעולות מסחר כאמור.

כל הזכויות שמורות © 2018 בריץ אר אנד די בע"מ